Ansvarsområden

Arbetsuppgifter inom Styrelsen

Ordförande och vice ordförande utses av årsmötet. I övrigt konstituerar sig styrelsen med en fördelning på olika ansvarsområden. Här under finns checklistor för samtliga ansvarsområden.

Ordförande & vice ordförande – checklista-for-ordforande

Sekreterare – checklista-for-sekreterare

Kassör – checklista-for-kassor

Informationsansvarig – checklista-for-informationsansvarig

Medlemsansvarig – checklista-for-medlemsansvarig

Medlemsvård – checklista-for-medlemsvard

Webbansvarig – checklista-for-webbsansvarig

Sociala medier – checklista-for-sociala-medier-ansvarig

Utbildning – checklista-for-utbildningsansvarig

Kampanj-/valledare – checklista-for-kampanjansvarig-och-valledare

Tappade uppkopplingen