Ansvarsområden

  Ansvarsområden

  Arbetsuppgifter inom Styrelsen

  Ordförande och vice ordförande utses av årsmötet. I övrigt konstituerar sig styrelsen med en fördelning på olika ansvarsområden. Här under finns checklistor för samtliga ansvarsområden.

  Ordförande & vice ordförande – checklista-for-ordforande

  Sekreterare – checklista-for-sekreterare

  Kassör – checklista-for-kassor

  Informationsansvarig – checklista-for-informationsansvarig

  Medlemsansvarig – checklista-for-medlemsansvarig

  Medlemsvård – checklista-for-medlemsvard

  Webbansvarig – checklista-for-webbsansvarig

  Sociala medier – checklista-for-sociala-medier-ansvarig

  Utbildning – checklista-for-utbildningsansvarig

  Kampanj-/valledare – checklista-for-kampanjansvarig-och-valledare

  Tappade uppkopplingen