Våra politiker

  Kommunstyrelsen

  Ledamöter

  Johan Olsson Swanstein — Ordförande

  Kerstin Gustafsson

  Ulf Jiewertz

  Gösta Sandgren

  Ersättare

  Linda B. Ivarsson

  Ninni Markow

  Rustan Svensson

  Kommunfullmäktige

  Ledamöter

  Johan Olsson Swanstein

  Ulf Jiewertz

  Kerstin Gustafsson

  Linda Ivarsson

  Ann Elofsson

  Tony Ivarsson

  Gösta Sandgren

  Viktor Törnqvist

  Håkan Hagström

  Susanne Jung

  Ersättare

  Anette Åkesson

  Mona Källbäck

  Marie-Louise Lindén

  Gunilla Linghoff

  Christer de la Motte

  Gruppledare

  Johan Olsson Swanstein

  Utbildningsnämnden

  Ledamöter

  Susanne Jung — Vice ordförande

  Linda B. Ivarsson

  Ersättare

  Ninni Markow

  Johan Wastensson

  Ann Elofsson

  Vård- & Omsorgsnämnden

  Ledamöter

  Ulf Jiewertz — Ordförande

  Rustan Svensson

  Ersättare

  Mona Källbäck

  Gunilla Linghoff

  Irene Wickström

  Myndighetsnämnden

  Ledamöter

  Carl Lilliehöök — Ordförande

  Tony Ivarsson

  Ersättare

  Marie-Louise Lindén

  Viktor Törnqvist

  Kommunrevisionen

  Ledamöter

  Sten Wahlgren — Vice ordförande

  Christer Lindén

  Valnämnden

  Ledamöter

  Ulf Jiewertz — Vice ordförande 

  Ersättare

  Belisa Berglund

  Båstadhem AB — Styrelsen

  Ledamöter

  Jan Ahlström — Vice ordförande 

  Håkan Hagström

  Ersättare

  Anette Åkesson

  Viktor Törnqvist

  Lekmannarevisor

  Sten Wahlgren

  Representant bolagsstämma

  Johan Olsson Swanstein

  NSR — Styrelsen

  Ersättare

  Claes Wastensson 

  Representant bolagsstämma

  Johan Olsson Swanstein

  NSVA — Styrelsen

  Ledamöter

  Anette Åkesson

  Representant bolagsstämma

  Johan Olsson Swanstein

  Sydvatten — Styrelsen

  Suppleanter

  Anette Åkesson

  Ombud bolagsstämma

  Kerstin Gustafsson

  Kustvattenkommittén 

  Ledamöter

  Gösta Sandgren

  Ombud bolagsstämma

  Lena Kello

  Kommunförbundet Skånes förbundsstämma

  Ombud bolagsstämma

  Johan Olsson Swanstein

  Familjen Helsingborg — Styrelsen

  Ledamöter

  Johan Olsson Swanstein

  Bjäre Kraft — Styrelsen

  Ledamöter

  Johan Olsson Swanstein

  Christer de la Motte
  Carl Lilliehöök

  Bjäre Kraft — Valberedning

  Ersättare

  Tony Ivarsson

  AV Media Skåne — Styrelsen

  Ersättare

  Susanne Jung

  Medelpunkten  — Direktionen

  Ledamöter

  Ulf Jiewertz

  Kommuninvest  — Bolagsstämma

  Ombud

  Johan Olsson Swanstein

  Ersättare

  Kerstin Gustafsson

  Kommunassurans  — Bolagsstämma

  Ombud

  Johan Olsson Swanstein

  Skånes Luftvårdsförbund  — Förbundsstämma

  Ombud

  Håkan Hagström

  Lantmäteriförrättningar

  God Man

  Håkan Hagström

  Stiftelsen — Fam. Holmbergs donationsfond

  Ledamöter 

  Benkt Ragnarsson

  Johan Wulffs donationsfond

  Ledamöter 

  Kerstin Gustafsson

  Nils Rubin & Alfred Johanssons samfond

  Ledamöter

  Tony Ivarsson — sammankallande

  Stiftelsen Båstad Tennis

  Ledamöter 

  Claes Wastensson

  Tappade uppkopplingen