Våra förtroendevalda

Mandatperioden 2022 – 2026

Våra politiker

Mandatperioden 2023 – 2026

Kommunstyrelsen

Ledamöter

Johan Olsson Swanstein — Ordförande

Ninni Markow

Charlotte Wachtmeister

Susanne Jung

Erik Agnorelli

Ersättare

Lennart Nilsson

Linda Bertilsson Ivarsson

Cathrine Eriksson

Magnus Sjeldrup

 

Kommunfullmäktige

Ledamöter

Johan Olsson Swanstein

Rustan Svensson

Cathrine Eriksson

Ulf Jiewertz

Charlotte Wachtmeister

Gösta Sandgren

Linda Bertilsson ivarsson

Lennart Nilsson

Ninni Markow

Håkan Hagström

Susanne Jung

Erik Agnorelli

Ann Elofsson Bernstedt

Magnus Sjeldrup

Ersättare

Tony Ivarsson

Jonatan Kruuse

Jan Ahlström

Johan Wastensson

Alfred Thronée

Marie-Louise Lindén

Carl Lilliehöök

 

Gruppledare

Johan Olsson Swanstein

 

Socialnämnden

Ledamöter

Cathrine Eriksson – 1:a vice ordförande

Ulf Bejrum

Ersättare

Mona Källbäck

Alfred Thronée

 

Utbildningsnämnden

Ledamöter

Håkan Hagström — Ordförande

Linda Bertilsson Ivarsson

Johan Wastensson

Ersättare

Ninni Markow

Ulf Bejrum

Charlotte Wachtmeister

 

Vård- & Omsorgsnämnden

Ledamöter

Ulf Jiewertz — Ordförande

Tony Ivarsson

Magnus Sjeldrup

Ersättare

Mona Källbäck

Nils Perlhagen

Irene Wikström

 

Miljö- och byggnadsnämnden

Ledamöter

Rustan Svensson — Ordförande

Lennart Nilsson

Ersättare

Marie-Louise Lindén

Simon Ahlberg

 

Kommunrevisionen

Ledamöter

Christer de la Motte — Ordförande

Jonatan Kruuse

 

Valnämnden

Ledamöter

Ulf Jiewertz — 1:e vice ordförande 

Belisa Berglund

Ersättare

Tony Ivarsson

Eva Thulin

Jonas Ringheim

 

Båstadhem AB — Styrelsen (2019 – 2022)

Ledamöter

Jan Ahlström — Vice ordförande 

Håkan Hagström

Ersättare

Anette Åkesson

Viktor Törnqvist

Lekmannarevisor

Sten Wahlgren

Representant bolagsstämma

Johan Olsson Swanstein

 

Båstad Kommunhus AB — Styrelsen

Ledamöter

Johan Olsson Swanstein — Ordförande

Suppleant

Ninni Markow

Ersättare lekmannarevisor

Christer de la Motte

 

NSR — Styrelsen

Ersättare

Rustan Svensson

Representant bolagsstämma

Johan Olsson Swanstein

 

NSVA — Styrelsen

Ledamöter

Anette Åkesson

Representant bolagsstämma

Johan Olsson Swanstein

 Här nedan ses förtroendevalda för mandatperioden (2019 – 2022)

Sydvatten — Styrelsen

Suppleanter

Anette Åkesson

Ombud bolagsstämma

Kerstin Gustafsson

 

Kustvattenkommittén 

Ledamöter

Gösta Sandgren

Ombud bolagsstämma

Lena Kello

 

Kommunförbundet Skånes förbundsstämma

Ombud bolagsstämma

Johan Olsson Swanstein

 

Familjen Helsingborg — Styrelsen

Ledamöter

Johan Olsson Swanstein

 

Bjäre Kraft — Fullmäktige

Ledamöter

Johan Olsson Swanstein

Christer de la Motte

Carl Lilliehöök

 

Bjäre Kraft — Valberedning

Ersättare

Tony Ivarsson

 

AV Media Skåne — Styrelsen

Ersättare

Susanne Jung

 

Medelpunkten  — Direktionen

Ledamöter

Ulf Jiewertz

 

Kommuninvest  — Bolagsstämma

Ombud

Johan Olsson Swanstein

Ersättare

Kerstin Gustafsson

 

Kommunassurans  — Bolagsstämma

Ombud

Johan Olsson Swanstein

 

Skånes Luftvårdsförbund  — Förbundsstämma

Ombud

Håkan Hagström

 

Lantmäteriförrättningar

God Man

Håkan Hagström

 

Stiftelsen — Fam. Holmbergs donationsfond

Ledamöter 

Benkt Ragnarsson

 

Johan Wulffs donationsfond

Ledamöter 

Kerstin Gustafsson

 

Nils Rubin & Alfred Johanssons samfond

Ledamöter

Tony Ivarsson — sammankallande

 

Stiftelsen Båstad Tennis

Ledamöter 

Claes Wastensson

 

Nämndemän vid Helsingborgs Tingsrätt

Teresa Westerberg

Annika Fengved Stefansson

Nicole Hagström

Tappade uppkopplingen