Våra förtroendevalda

Mandatperioden 2018 – 2022

Våra politiker

Kommunstyrelsen

Ledamöter

Johan Olsson Swanstein — Ordförande

Kerstin Gustafsson

Ulf Jiewertz

Gösta Sandgren

Ersättare

Linda B. Ivarsson

Ninni Markow

Rustan Svensson

 

Kommunfullmäktige

Ledamöter

Johan Olsson Swanstein

Ulf Jiewertz

Kerstin Gustafsson

Linda Ivarsson

Ann Elofsson

Tony Ivarsson

Gösta Sandgren

Viktor Törnqvist

Håkan Hagström

Susanne Jung

Ersättare

Anette Åkesson

Mona Källbäck

Marie-Louise Lindén

Gunilla Linghoff

Christer de la Motte

 

Gruppledare

Johan Olsson Swanstein

 

Socialnämnden

Ledamöter

Gösta Sandgren – Ordförande

Cathrine Eriksson

Ersättare

Erik Agnorelli

 

Utbildningsnämnden

Ledamöter

Susanne Jung — Vice ordförande

Linda B. Ivarsson

Ersättare

Ninni Markow

Johan Wastensson

Ann Elofsson

 

Vård- & Omsorgsnämnden

Ledamöter

Ulf Jiewertz — Ordförande

Rustan Svensson

Ersättare

Mona Källbäck

Gunilla Linghoff

Irene Wickström

 

Myndighetsnämnden

Ledamöter

Carl Lilliehöök — Ordförande

Tony Ivarsson

Ersättare

Marie-Louise Lindén

Viktor Törnqvist

 

Kommunrevisionen

Ledamöter

Sten Wahlgren — Vice ordförande

Christer Lindén

 

Valnämnden

Ledamöter

Ulf Jiewertz — Vice ordförande 

Ersättare

Belisa Berglund

 

Båstadhem AB — Styrelsen

Ledamöter

Jan Ahlström — Vice ordförande 

Håkan Hagström

Ersättare

Anette Åkesson

Viktor Törnqvist

Lekmannarevisor

Sten Wahlgren

Representant bolagsstämma

Johan Olsson Swanstein

 

Båstad Kommunhus AB — Styrelsen

Ledamöter

Johan Olsson Swanstein — Ordförande

Suppleant

Ninni Markow

 

NSR — Styrelsen

Ersättare

Claes Wastensson 

Representant bolagsstämma

Johan Olsson Swanstein

 

NSVA — Styrelsen

Ledamöter

Anette Åkesson

Representant bolagsstämma

Johan Olsson Swanstein

 

Sydvatten — Styrelsen

Suppleanter

Anette Åkesson

Ombud bolagsstämma

Kerstin Gustafsson

 

Kustvattenkommittén 

Ledamöter

Gösta Sandgren

Ombud bolagsstämma

Lena Kello

 

Kommunförbundet Skånes förbundsstämma

Ombud bolagsstämma

Johan Olsson Swanstein

 

Familjen Helsingborg — Styrelsen

Ledamöter

Johan Olsson Swanstein

 

Bjäre Kraft — Fullmäktige

Ledamöter

Johan Olsson Swanstein

Christer de la Motte

Carl Lilliehöök

 

Bjäre Kraft — Valberedning

Ersättare

Tony Ivarsson

 

AV Media Skåne — Styrelsen

Ersättare

Susanne Jung

 

Medelpunkten  — Direktionen

Ledamöter

Ulf Jiewertz

 

Kommuninvest  — Bolagsstämma

Ombud

Johan Olsson Swanstein

Ersättare

Kerstin Gustafsson

 

Kommunassurans  — Bolagsstämma

Ombud

Johan Olsson Swanstein

 

Skånes Luftvårdsförbund  — Förbundsstämma

Ombud

Håkan Hagström

 

Lantmäteriförrättningar

God Man

Håkan Hagström

 

Stiftelsen — Fam. Holmbergs donationsfond

Ledamöter 

Benkt Ragnarsson

 

Johan Wulffs donationsfond

Ledamöter 

Kerstin Gustafsson

 

Nils Rubin & Alfred Johanssons samfond

Ledamöter

Tony Ivarsson — sammankallande

 

Stiftelsen Båstad Tennis

Ledamöter 

Claes Wastensson

 

Nämndemän vid Helsingborgs Tingsrätt

Teresa Westerberg

Annika Fengved Stefansson

Nicole Hagström

Tappade uppkopplingen