Våra politiker

Kommunstyrelsen

Ledamöter

Johan O. Swanstein — Ordförande

Kerstin Gustafsson

Ulf Jiewertz

Gösta Sandgren

Ersättare

Linda B. Ivarsson

Ninni Markow

Rustan Svensson

Kommunfullmäktige

Ledamöter

Johan Olsson Swanstein

Ulf Jiewertz

Kerstin Gustafsson

Linda Ivarsson

Ann Elofsson

Tony Ivarsson

Gösta Sandgren

Viktor Törnqvist

Håkan Hagström

Susanne Jung

Ersättare

Anette Åkesson

Mona Källbäck

Marie-Louise Lindén

Gunilla Linghoff

Christer de la Motte

Gruppledare

Johan Olsson Swanstein

Utbildningsnämnden

Ledamöter

Susanne Jung — Vice ordförande

Linda B. Ivarsson

Ersättare

Ninni Markow

Johan Wastensson

Ann Elofsson

Vård- & Omsorgsnämnden

Ledamöter

Ulf Jiewertz — Ordförande

Rustan Svensson

Ersättare

Mona Källbäck

Gunilla Linghoff

Irene Wickström

Myndighetsnämnden

Ledamöter

Carl Lilliehöök — Ordförande

Tony Ivarsson

Ersättare

Marie-Louise Lindén

Viktor Törnqvist

Kommunrevisionen

Ledamöter

Sten Wahlgren — Vice ordförande

Christer Lindén

Valnämnden

Ledamöter

Ulf Jiewertz — Vice ordförande 

Ersättare

Belisa Berglund

Båstadhem AB — Styrelsen

Ledamöter

Jan Ahlström — Vice ordförande 

Håkan Hagström

Ersättare

Anette Åkesson

Viktor Törnqvist

Lekmannarevisor

Sten Wahlgren

Representant bolagsstämma

Johan O. Swanstein

NSR — Styrelsen

Ersättare

Claes Wastensson 

Representant bolagsstämma

Johan O. Swanstein

NSVA — Styrelsen

Ledamöter

Anette Åkesson

Representant bolagsstämma

Johan O. Swanstein

Sydvatten — Styrelsen

Suppleanter

Anette Åkesson

Ombud bolagsstämma

Kerstin Gustafsson

Kustvattenkommittén 

Ledamöter

Gösta Sandgren

Ombud bolagsstämma

Lena Kello

Kommunförbundet Skånes förbundsstämma

Ombud bolagsstämma

Johan O. Swanstein

Familjen Helsingborg — Styrelsen

Ledamöter

Johan O. Swanstein

Bjäre Kraft — Styrelsen

Ledamöter

Johan O. Swanstein

Christer de la Motte
Carl Lilliehöök

Bjäre Kraft — Valberedning

Ersättare

Tony Ivarsson

AV Media Skåne — Styrelsen

Ersättare

Susanne Jung

Medelpunkten  — Direktionen

Ledamöter

Ulf Jiewertz

Kommuninvest  — Bolagsstämma

Ombud

Johan O. Swanstein

Ersättare

Kerstin Gustafsson

Kommunassurans  — Bolagsstämma

Ombud

Johan O. Swanstein

Skånes Luftvårdsförbund  — Förbundsstämma

Ombud

Håkan Hagström

Lantmäteriförrättningar

God Man

Håkan Hagström

Stiftelsen — Fam. Holmbergs donationsfond

Ledamöter 

Benkt Ragnarsson

Johan Wulffs donationsfond

Ledamöter 

Birgitta Abelin

Nils Rubin & Alfred Johanssons samfond

Ledamöter

Tony Ivarsson — sammankallande

Stiftelsen Båstad Tennis

Ledamöter 

Claes Wastensson

Tappade uppkopplingen