Våra förtroendevalda

Mandatperioden 2022 – 2026

Våra politiker

Mandatperioden 2023 – 2026

Kommunstyrelsen

Ledamöter

Johan Olsson Swanstein — Ordförande

Ninni Markow

Charlotte Wachtmeister

Susanne Jung

Erik Agnorelli

Ersättare

Lennart Nilsson

Linda Bertilsson Ivarsson

Cathrine Eriksson

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Ordförande

Johan Olsson Swanstein

Ledamöter

Ninni Markow

Erik Agnorelli

Ersättare

Lennart Nilsson

Kommunstyrelsens Plan- och exploateringsutskott

Ordförande

Johan Olsson Swanstein

Ledamöter

Charlotte Wachtmeister

Kommunstyrelsens Kultur- och Fritidsutskott

Vice Ordförande

Susanne Jung

Ledamöter

Linda Bertilsson Ivarsson

Ordförande

Ninni Markow

.

Kommunfullmäktige

Ordförande

Gösta Sandgren

Ledamöter

Johan Olsson Swanstein

Rustan Svensson

Cathrine Eriksson

Ulf Jiewertz

Charlotte Wachtmeister

Linda Bertilsson ivarsson

Lennart Nilsson

Ninni Markow

Håkan Hagström

Susanne Jung

Erik Agnorelli

Ann Elofsson Bernstedt

Tony Ivarsson

Ersättare

Jan Ahlström

Johan Wastensson

Alfred Thronée

Marie-Louise Lindén

Viktor Törnqvist

Nicole Hagström

 

Gruppledare

Håkan Hagström

.

Socialnämnden

Ledamöter

Cathrine Eriksson – 1:a vice ordförande

Ulf Bejrum

Ersättare

Mona Källbäck

Alfred Thronée

 

Utbildningsnämnden

Ledamöter

Håkan Hagström — Ordförande

Linda Bertilsson Ivarsson

Johan Wastensson

Ersättare

Ninni Markow

Ulf Bejrum

Charlotte Wachtmeister

 

Vård- & Omsorgsnämnden

Ledamöter

Ulf Jiewertz — Ordförande

Tony Ivarsson

Ersättare

Mona Källbäck

Lena Andrén

Anna Nilsén Kristensson

 

Miljö- och byggnadsnämnden

Ledamöter

Rustan Svensson — Ordförande

Lennart Nilsson

Ersättare

Marie-Louise Lindén

Simon Ahlberg

 

Kommunrevisionen

Ledamöter

Christer de la Motte — Ordförande

Jonatan Kruuse

 

Valnämnden

Ledamöter

Ulf Jiewertz — 1:e vice ordförande 

Belisa Berglund

Ersättare

Tony Ivarsson

Eva Thunell

Jonas Ringheim

Båstadhem AB — Styrelsen

Ledamöter

Viktor Törnqvist — Vice ordförande 

Rustan Svensson

Lars Elofson

Ersättare

Cathrine Eriksson

Susanne Jung

Gösta Sandgren

Lekmannarevisor

Christer de la Motte

Båstad Kommunhus AB — Styrelsen

Ledamot

Johan Olsson Swanstein — Ordförande

Suppleant

Ninni Markow

Ersättare lekmannarevisor

Christer de la Motte

NSR — Styrelsen

Ersättare

Rustan Svensson

Representant bolagsstämma

Johan Olsson Swanstein

NSVA — Styrelsen

Ledamot

Anette Åkesson

Representant bolagsstämma

Johan Olsson Swanstein

Sydvatten — Styrelsen

Suppleanter

Anette Åkesson

Sydvatten — Årsstämma

Ersättare ombud

Johan Olsson Swanstein

Kustvattenkommittén

Ledamot

Charlotte Wachtmeister

Ombud

Lennart Nilsson

Kattegatts kustvattenråd 

Ledamot

Lennart Nilsson

Kommunförbundets styrgrupp för vuxenutbildningssamverkan i Skåne

Ledamot

Håkan Hagström

Familjen Helsingborg — Styrelsen

Ledamot

Johan Olsson Swanstein 

Ängelholm/Helsingborgs flygplats

Ledamot

Johan Olsson Swanstein

Bjäre Kraft — Fullmäktige

Ledamot

Christer de la Motte

Kerstin Gustafsson

Filip Leoni (fd. Tenggren)

Tony Ivarsson

AV Media Skåne — Styrelsen

Ledamot

Håkan Hagström 

Medelpunkten  — Direktionen

Ledamot

Ulf Jiewertz 

Kommuninvest  — Bolagsstämma

Ombud

Johan Olsson Swanstein

Ersättare

Ninni Markow 

Kommunassurans  — Bolagsstämma

Ersättare ombud

Johan Olsson Swanstein

Energikontoret sydost

Ersättare ombud

Johan Olsson Swanstein

Finsam

Ledamot

Johan Olsson Swanstein

Skånes Luftvårdsförbund  — Förbundsstämma

Ombud

Filip Leoni (fd. Tenggren) 

Lantmäteriförrättningar

God Man

Filip Leoni (fd. Tenggren) 

Färdtjänst

Ledamot

Gunilla Linghoff

Överförmyndare i samverkan

Ersättare

Ulf Jiewertz

Johan Wulffs donationsfond

Ledamot 

Kerstin Gustafsson

Ersättare

Susanne Jung

Nämndemän vid Helsingborgs Tingsrätt

Teresa Westerberg

Anna Nilsén Kristensson

Nicole Hagström

Anna B. Jansson

Nämndemän vid Förvaltningsrätten Malmö

Annika Fengved Stefansson

Ann-Louise Abbestam