Trygghet och säkerhet

Vi vill satsa på ökad polisiär närvaro och kommunala poliser

Bjärebor skall känna sig trygga och säkra i såväl sina hem som på alla offentliga platser i kommunen. Det ser vi som en självklarhet. 

För att minska brottsligheten och öka tryggheten vill Moderaterna verka för att: 

  1. Satsningar görs för en ökad polisiär närvaro och fler kommunala poliser. 
  1. Bekämpning, med största kraft, företas mot narkotika och övrigt drogmissbruk.
  1. Säkerhetssamordnare anställs, som kan arbeta med brottsförebyggande insatser som t.ex. att stödja frivilliginsatser som grannsamverkan och dylikt.
  1. Belysningen i våra offentliga miljöer förbättras och byggas ut samt att kameraövervakning sätts upp på speciellt utsatta platser.
Tappade uppkopplingen