Nyheter

  Hänt sedan sist

  Vi kommer att behöva bryta mot lagen.

  Det blir ohållbart för oss att erbjuda hemtjänst till sommargäster – många av oss har att välja på att bryta mot lagen nu eller att göra det senare. Vi vädjar därför än en gång till regeringen och riksdagen att genom tillfällig lagstiftning möjliggöra för oss att neka hemtjänst till sommargäster och deltidsboende. Så skriver 29 kommunstyrelseordförande däribland vår KSO i Båstads kommun Johan Olsson Swanstein i Expressen Debatt den 18 juli 2020.

  Regeringen måste lyssna på oss och på riksdagen och genast ta fram förslag på en tillfällig lagändring,

  ______________________________________________________________________________

  Ett steg i rätt riktning – Moderaterna vill satsa på Förslöv!

  Förslövs Ängar invigt

  ______________________________________________________________________________

  Ett nytt månadsbrev finns att läsa under “Nyheter” – Månadsbrev juli 2020.

  BBM önskar alla en Glad och Trevlig Sommar. _____________________________________________________________________________

  Vår ambition är att klimatet och flygplatsen inte ska behöva stå i strid med varandra (HD 12/6)

  I debattinlägg den 8 juni skriver sju kommunala representanter från Miljöpartiet att det är oansvarigt av Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholm att ta över ägarskapet för Ängelholm-Helsingborg Airport. Det förstår vi att Miljöpartiet, som alltid bekämpat flyget, tycker. Något annat vore sensationellt. Vi håller inte med, tvärtom menar vi att det var ansvarsfullt att agera när flygplatsen, som är så betydelsefull för näringslivet och många jobb i vår region, är nedläggningshotad. 

  Coronapandemin har medfört en ekonomisk kris som på kort tid nästan slagit ut hela branscher. Restaurang-, hotell-, event- och resebranschen samt stora delar av handeln har under de senaste månaderna drabbats hårt. Flygbranschen är inget undantag. Ängelholm-Helsingborg Airports verksamhet har i allt väsentlighet legat nere under pandemin, vilket föranledde att Peab tidigare i våras kommunicerade att de inte hade för avsikt att driva flygplatsen vidare.

  Kommunerna i nordvästra Skånes ställdes då inför en dyster verklighet. Regionen saknar bra infrastrukturella alternativ till flygplatsen. Tågförbindelserna till Stockholm tar fem timmar, vilket ska jämföras med en flygförbindelse på cirka en timme. Flera företag pekar samtidigt på att den snabba förbindelsen till Stockholm är avgörande för deras etablering i regionen. Det möjliggör för arbetspendling och att bolag i regionen kan knyta an viktig kompetens. I skatteunderlaget för nordvästra Skåne intjänas cirka en miljard av de samlade beskattningsbara inkomsterna i Stockholmsregionen. Det motsvarar omkring 200 miljoner i kommunalskatt som kan användas till vård, skola och omsorg i nordvästra Skåne.

  Redan innan Coronakrisen beräknades en nedläggning av Ängelholm-Helsingborg Airport riskera 6200 arbetstillfallen i 2400 företag i nordvästra Skåne. Nu ska det tilläggas att många av de jobb som är särskilt utsatta under Coronakrisen finns i branscher som i högre grad är beroende av flygets snabba förbindelser, exempelvis besökssektorn och kultursektorn, men även mer kontaktintensiva tjänstebranscher, konsultverksamheter och traditionella tillverkningsföretag.

  Trots de stora ekonomiska och sociala konsekvenserna menar Miljöpartiet att klimatet bör prioriteras framför flyget. Vår ambition är dock att klimatet och flygplatsen inte ska behöva stå i strid med varandra. Ängelholm-Helsingborg Airport använder sig redan idag av solceller och miljövänligare bränsle för att minska sin klimatpåverkan. Samtidigt pågår det mycket forskning och innovation för att göra flyget klimatneutralt. Frågan är inte längre om det kommer bli möjligt utan när, och vi tror att det blir snart. 

  Givetvis var det inte ett enkelt beslut att ta över ägandet för Ängelholm-Helsingborg Airport. Förhoppningen var att Peab skulle bli kvar som ägare, men tyvärr tillät inte omständigheterna det. Vi är tillskillnad från miljöpartiet väl medvetna om att utan flygplatsen minskar nordvästra Skånes konkurrenskraft och attraktivitet, vilket leder till lägre ekonomisk tillväxt och att tusentals jobb riskerar att försvinna. Arbetstillfällen som genererar skatteintäkter som så väl behövs för att vi klara att finansiera en bra skola, vård och omsorg i våra kommuner.

  Mikael Henrysson (SD), kommunstyrelsens ordförande i Bjuv

  Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande i Båstad

  Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

  Peter Schölander (M), kommunstyrelsens ordförande i Höganäs

  Hans-Bertil Sinclair (M), kommunstyrelsens ordförande i Klippan

  Torgny Lindau (PF), kommunstyrelsens ordförande i Perstorp

  Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm

  ______________________________________________________________________________

  Ett nytt månadsbrev finns att läsa under “Nyheter” – Månadsbrev maj 2020. Vi passar här också på att önska alla en Glad Pingst.

  ______________________________________________________________________________

  Inför KS den 12 maj finner du här — BBM-aktuellt — aktuell information från KSO samt våra ordförande och viceordförande i nämnderna och styrelsen. Har du synpunkter eller frågor gällande informationen kan de skickas direkt till respektive ansvarig person. Kontaktuppgifterna finner du i informationsbladet.

  ______________________________________________________________________________

  Glad Valborg!

  Trots pandemi och rådande läge, så låter sig naturen inte stoppas. Vårt vackra Bjäre erbjuder så mycket att glädjas över och njuta av. Utöver en oslagbar natur finns så mycket mer, som gör vår halvö levande. Vi vill därför sända en uppmaning till alla att mer än vanligt hjälpas åt och —

  • Stöd vårt lokala näringsliv och — handla på hemmaplan
  • Ta hand om dig själv och varandra
  • Värna våra äldre — håll fysisk distans (inte social) och hör av dig på alla sätt som går

  Tillsammans är vi starka!

  ______________________________________________________________________________

  P.g.a. rådande pandemi har styrelsen beslutat att tills vidare ställa in BBM:s beslutsmöten. Mötena, som ju föregår kommunstyrelsens möte och är tänkta att vara diskussions- och beslutsmöte för våra medlemmar kommer att pausas i nuvarande form. 
  Men för att alla skall kunna vara uppdaterade om vad som händer i kommunen och också komma med frågor och synpunker kommer vi i stället — måndagen före månadens KS — att skicka ut aktuell information från KSO samt våra ordförande och viceordförande i nämnderna och styrelsen. Har man därefter synpunkter eller frågor gällande informationen kan de skickas direkt till respektive ansvarig person.

  ______________________________________________________________________________

  I den aktuella situationen då många, p.g.a. rådande pandemi, inte kan träffa sina nära och kära sänder vi en varm vårhälsning och önskar en Glad Påsk.

  ______________________________________________________________________________

  Ett nytt månadsbrev finns att läsa under “Nyheter” – Månadsbrev Mars 2020
  ______________________________________________________________________________

  Ett nytt månadsbrev finns att läsa under “Nyheter” – Månadsbrev Februari 2020 ______________________________________________________________________________

  På initiativ av vår gruppledare och kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein får Båstads kommun från och med i år en lokal flaggdag. Den 17 maj hissar vi flaggorna på Bjäre för att hylla bygdens stora operasångerska, nu bortgångna Birgit Nilsson. ______________________________________________________________________________

  Båstads kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. För att uppnå detta har kommunen och Polisen tecknat en samverkansöverenskommelse. – Jag är glad över att vi nu har skrivit under både vårt samverkansavtal och nya medborgarlöften. Det är en viljeinriktning som visar att vi och polisen arbetar tillsammans för en trygg och säker kommun, säger Johan Olsson Swanstein vår gruppledare och KSO. Du kan läsa mer här: http://www.bastad.se/polisen-och-kommunen-arbetar-for-en-trygg-och-saker-kommun/ ______________________________________________________________________________

  Nu vet vi — den “cliff hanger” som lämnades efter årsmötet (nedan) är nu en glädjande nyhet — helgtrafiken återinförs till och från Torekov. En överenskommelse mellan kommunen och region Skåne har glädjande ingåtts berättar vår gruppledare och KSO Johan Olsson Swanstein, här tillsammans med Carina Zachau ordförande i kollektivtrafiknämnden. Ett bra bevis på att Ⓜ️an lyssnar på och arbetar för sina kommun- och regioninvånare. Grattis alla Torekovsbor! Läs mer här http://www.bastad.se/helgtrafiken-aterinfors-till-och-fran-torekov/ ______________________________________________________________________________

  Årsmöte ägde rum den 13 februari och i år var vi på Bygdegården i Förslöv. Före mötet hade ett knappt tjugotal BBM-medlemmar samlats för att umgås och äta en bit mat tillsammans.

  Årsmötet öppnades av ordförande och Sten Wahlgren valdes att leda förhandlingarna. Nya funktionärer valdes – styrelseledamöter, revisorer och valberedning och de avgående styrelseledamöterna avtackades. Protokoll och övriga handlingar finns på medlemssidan.

  Efter förhandlingarna berättade Regionråden — Anna Jähnke, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden och Carina Zachau,  ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne, om Regionens uppdrag, nuläge och framtidsfokus. Johan Olsson Swanstein berättade lite och styrde in regionfrågorna mot vår kommun. Att något är på gång mellan Region och Kommun antyddes, men vi fick inte veta vad utan en sk. “cliff hanger” fick avsluta kvällen.

  ______________________________________________________________________________

  Årets första nyhetsbrev finns att läsa under “Nyheter” – Månadsbrev Januari 2020. ______________________________________________________________________________

  Kallelse och inbjudan till Årsmöte för BBM – Bjäre Båstad Moderata Förening. Årsmötet äger rum i Förslövs Bygdegård, Stora salen den 13 februari 2020 klockan 19.00. Även MQ – Föreningen Moderata Kvinnor har sitt årsmöte i Bygdegården denna kväll klockan 18.30

  Före årsmötena – klockan 17.30, dukar Restaurang Ellis upp stor kvällsbuffé för alla som vill äta en god bit mat och umgås en stund före förhandlingarna. Vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna till detta samkväm och hoppas att riktigt många tycker att det verkar trevligt och väljer att komma. Anmälan behöver göras om Du vill äta — senast den 9/2 till mail — bjarebastad@moderaterna.se. Buffén kostar 120 kronor.

  Efter BBM:s förhandlingar kommer Ulrika Heindorff, riksdagspolitiker från Helsingborg och talar på temat “Hur tar vi tillvara seniorers kraft och kompetens?”

  Vill Du inkomma med förslag så skall Du sända din motion till styrelsen på mail — bjarebastad@moderaterna.se. Senast den 31 januari 2020 behöver vi ha dina förslag för att de skall hinna behandlas före årsmötet.

  Så här hittar Du till Bygdegården i Förslöv Kör in Vistorpsvägen och därefter Bygdegårdsvägen där finns parkeringen. Ingång till Stora Salen från parkeringen sett finner Du på vänstra sidan mitt på byggnaden(vid E:et i Ellis på kartan nedan).https://www.google.com/maps/dir//förslövs+bygdegård/@56.3523765,12.8163556,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x465183fef411a381:0x927f0cd805670253!2m2!1d12.8177595!2d56.3506532

  Varmt välkommen!

  ______________________________________________________________________________

  2020

  Inte bara ett nytt år, utan ett helt nytt decennium har inletts. Tio spännande år, som vi vill förvalta väl och kunna fylla med mycket bra för Bjäre och för alla som bor och vistas här. Ju flera vi är som strävar mot samma mål, desto både lättare och roligare blir det och ju mer kan vi påverka. Därför – vi behöver dig som medlem. Du gör alltid skillnad! Så, Du som ännu inte är medlem, gå in och anmäl dig här https://moderaterna.se/bli-medlem

  ______________________________________________________________________________

  Ett nytt månadsbrev finns att läsa under “Nyheter” – Månadsbrev December 2019.

  ______________________________________________________________________________

  Vi avslutade året med en adventsmiddag på Bistro Grodlår och Timjan. En trevlig kväll där ett tiotal medlemmar träffades — åt gott och umgicks Vi hade ett litet lotteri som inbringade 820 kronor till föreningskassan. Tack för det! Priserna var skänkta av Bokhandeln och Magasinet. ______________________________________________________________________________

  Ett nytt månadsbrev finns att läsa under “Nyheter” – Månadsbrev November 2019.

  ______________________________________________________________________________

  Många Bjärebor hade sökt sig till Kommunhuset den 21 november, då ordförande för kollektivtrafiknämnden i Skåne – Carina Zachau, talade just kollektivtrafik nu och vad vi har att vänta. Hon berättade att mycket ligger på planeringsbordet och att en anpassning till dagens samhälle behöver göras. Mycket spännande på gång. Men frågorna som kom upp rörde främst de förändringar, som berör och inskränker Bjärebornas möjlighet att åka kollektivt.

  Carina berättade vidare att samtliga Skånes kommuner ges möjlighet att inkomma med önskemål och förslag och på så sätt vara med och påverka de beslut som senare kommer att fattas gällande regionens totala kollektivtrafik. Hon skrev även ner och tog med sig åhörarnas synpunkter och förslag.

  ______________________________________________________________________________

  Ett nytt månadsbrev finns att läsa under “Nyheter” – Månadsbrev Oktober 2019. ______________________________________________________________________________

  Som en uppföljning på sitt seminarium i augusti, på temat moderat politik i Region Skåne, ledde Anna Jähnke en workshop där vi denna gång 24/10 diskuterade moderat politik i Båstads kommun. Konstruktiva och intressanta diskussioner fördes, utmaningar för kommunen lyftes fram och många positiva utvecklingsmöjligheter för Bjäre identifierades. Nästa steg i processen mot målet — ett handlingsprogram för BBM — är nu att jobba vidare med dessa möjligheter och lyfta ut de bästa.

  ______________________________________________________________________________

  Ett nytt månadsbrev finns att läsa under “Nyheter” – Månadsbrev September 2019. ______________________________________________________________________________

  En otroligt intressant, lärorik och givande föreläsning blev omdömet när Anders Björk, Båstads kommun IT-chef, i måndags kväll 30/9 talade på temat “Digitalisering – en värld i förändring “.  Anders talade om digitalisering rent generellt, och mer specifikt om de utmaningar det innebär för vår kommun att följa med i den digitala utvecklingen och vad vi vinner på att stärka den.

  ______________________________________________________________________________

  Ett nytt månadsbrev finns att läsa under “Nyheter” – Månadsbrev augusti 2019. ______________________________________________________________________________

  ”Framtid i frihet” var vinjett då BBM inledde terminen med ett seminarium i kommunhuset den 15 augusti. Ett trettiotal personer hade kommit för att delta då Anna Jähnke, ordförande för utvecklingsnämnden i Region Skåne, talade på temat ”Nu växlar vi upp — Moderat politik i Region Skåne — nuläge och framåtblick.”

  Kvällen inleddes med mingel och Bjäreproducerad förplägnad. Ordförande för BBM, Ninni Markow, berättade om nuläget i föreningen och gruppledare, Kommunalrådet Johan Olsson Swanstein om nuläget i kommunen.

  Anna Jähnke höll därefter ett väldigt informativt och uppskattat anförande som följdes av frågor och livliga diskussioner kring bl. a. infrastruktur, sjukvård och skola. Anna återkom under diskussionerna till vikten av att ”hålla i”, att ha tålamod och driva våra moderata frågor på ett tydligt och konsekvent sätt.

  Tiden gick fort och Anna fick både förslag och frågor med sig ”hem” till Regionen. Hon fick även med sig en flaska Bjäreproducerat vin. Kvällens seminarium kommer under hösten att följas upp av en workshop tillsammans med Regionen, där BBM ska arbeta fram vilka frågor vi ser som mest väsentliga för oss Bjärebor. Inbjudan kommer att sändas ut till samtliga medlemmar.

  Annas presentation finner Du under fliken “Om oss” – “Medlemssidor“.

  ____________________________________________________________________________

  Anna Jähnke – ordförande i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd gästar oss den 15 augusti för att tala på temat Regional utveckling. Anna kommer att berätta vad regional utveckling innebär, hur och med vad regionen arbetar och vilka möjligheter vi som förening har att påverka. Vidare får vi möjlighet att diskutera vilka frågor som intresserar oss och vilka vi ser som mest angelägna för BBM. Mötet äger rum i Kommunhusets i Båstad Sessionssal klockan 19.00. Vi bjuder på en enklare förtäring. Det är ett öppet möte och vi hälsar alla intresserade varmt välkomna

  ____________________________________________________________________________

  Ett nytt månadsbrev finns att läsa under “Nyheter” – Månadsbrev maj 2019.

  ______________________________________________________________________________

  • Tack alla Bjärebor som röstat på Moderaterna för Frihet, Företagsamhet och Framtidstro i Europa och på Bjäre. Är Du intresserad av röstfördelningen i kommunens olika valdistrikt, finns dessa redovisade i länken nedan. https://data.val.se/val/ep2019/slutresultat/E/kommun/12/78/index.html _________________________________________________________________________
  • På söndag den 26 maj är det europaval. Din röst på Moderaterna är avgörande. Ge inte bort ditt inflytande till någon annan – och uppmana din omgivning att också rösta på Moderaterna! _________________________________________________________________________
  • Nu på torsdag den 23/5 kommer Ulf Kristersson och EP toppkandidaten Jörgen Warborn till Konsul Olssons plats i Helsingborg och håller torgmöte mellan klockan 16.00-16.30. Alla är alla hjärtligt välkomna att deltaga! _________________________________________________________________________
  • Kampanjarbetet inför Europaparlamenstsvalet är i full gång och den 18/5 kommer Jörgen Warborn — toppkandidat nummer tre på listan och kampanjar med oss på Lyckantorget. Välkommen Du också! _________________________________________________________________________
  • Vi har fått en inbjudan från Ängelholmsmoderaterna. Lördag 11/5 kl. 10.00 får Ängelholmsmoderaterna besök av Christoffer Fjellner som kommer och talar på temat ”Varför det är viktigt att vi röstar i EU valet” och alla BBM-medlemmar är välkomna att lyssna. Christoffer Fjellner kommer att inspirera och ge oss energi inför slutspurten i EU kampanjen. Anmälan görs till info@engelholmsmoderat.se  Mötet äger rum i Moderaternas lokal på Storgatan 21 A, Ängelholm, in på gården. _________________________________________________________________________

  Ett nytt månadsbrev finns att läsa under “Nyheter” – Månadsbrev april 2019. ______________________________________________________________________________

  • Gunnar Hökmark – EU-parlamentariker gästar oss den 23 april för att tala på temat “Ett starkt Europa i en orolig värld” Mötet äger rum i Kommunhusets i Båstad Sessionssal klockan 19.00. Vi bjuder på en enklare förtäring. Det är ett öppet möte och vi hälsar alla intresserade varmtVälkomna. _________________________________________________________________________
  • Ett nytt månadsbrev finns att läsa under “Nyheter” – Månadsbrev mars 2019. _________________________________________________________________________
  • Årsmötet — föreningens högsta beslutande organ — ägde rum den 26 februari och Sten Wahlgren ledde förhandlingarna. Vårt kommunalråd och tillika gruppledare; Johan Olsson Swanstein berättade om sitt uppdrag och om vad som är på gång i kommunen och vilka utmaningar vi står inför tillsammans med Samverkan för Bjäre. Ett spännande uppdrag fyllt av möjligheter att ta tillvara, förbättra och utveckla Bjäre inte bara för oss som lever här nu utan även för kommande generationer. _________________________________________________________________________

  Vill Du vara med och påverka men ännu inte är medlem ansök då här på hemsidan genom att klicka på länken ”bli medlem”. Hjärtligt välkommen!

  Tappade uppkopplingen