Seminarium - Regional Utveckling

Anna Jähnke – Ordförande i Region Skånes Utvecklingsnämnd

Anna Jähnke – ordförande i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd gästar oss den 15 augusti för att tala på temat Regional utveckling. Anna kommer att berätta vad regional utveckling innebär, hur och med vad regionen arbetar och vilka möjligheter vi som förening har att påverka. Vidare får vi möjlighet att diskutera vilka frågor som intresserar oss och vilka vi ser som mest angelägna för BBM. Mötet äger rum i Kommunhusets i Båstad Sessionssal klockan 19.00. Vi bjuder på en enklare förtäring. Det är ett öppet möte och vi hälsar alla intresserade varmt välkomna

____________________________________________________________________________

  • På söndag är det europaval. Din röst på Moderaterna är avgörande. Ge inte bort ditt inflytande till någon annan – och uppmana din omgivning att också rösta på Moderaterna! 
  • Nu på torsdag den 23/5 kommer Ulf Kristersson och EP toppkandidaten Jörgen Warborn till Konsul Olssons plats i Helsingborg och håller torgmöte mellan klockan 16.00-16.30. Alla är alla hjärtligt välkomna att deltaga!
  • Kampanjarbetet inför Europaparlamenstsvalet är i full gång och den 18/5 kommer Jörgen Warborn — toppkandidat nummer tre på listan och kampanjar med oss på Lyckantorget. Välkommen Du också!
  • Vi har fått en inbjudan från Ängelholmsmoderaterna. Lördag 11/5 kl. 10.00 får Ängelholmsmoderaterna besök av Christoffer Fjellner som kommer och talar på temat ”Varför det är viktigt att vi röstar i EU valet” och alla BBM-medlemmar är välkomna att lyssna. Christoffer Fjellner kommer att inspirera och ge oss energi inför slutspurten i EU kampanjen. Anmälan görs till info@engelholmsmoderat.se  Mötet äger rum i Moderaternas lokal på Storgatan 21 A, Ängelholm, in på gården. 
  • Gunnar Hökmark – EU-parlamentariker gästar oss den 23 april för att tala på temat ”Ett starkt Europa i en orolig värld” Mötet äger rum i Kommunhusets i Båstad Sessionssal klockan 19.00. Vi bjuder på en enklare förtäring. Det är ett öppet möte och vi hälsar alla intresserade varmtVälkomna.
  • Ett nytt månadsbrev finns att läsa under ”Nyheter” – Månadsbrev mars 2019.
  • Årsmötet — föreningens högsta beslutande organ — ägde rum den 26 februari och Sten Wahlgren ledde förhandlingarna. Vårt kommunalråd och tillika gruppledare; Johan O. Swanstein berättade om sitt uppdrag och om vad som är på gång i kommunen och vilka utmaningar vi står inför tillsammans med Samverkan för Bjäre. Ett spännande uppdrag fyllt av möjligheter att ta tillvara, förbättra och utveckla Bjäre inte bara för oss som lever här nu utan även för kommande generationer.
Tappade uppkopplingen