Bjäre Båstad Moderata förening

1918 – 2018

Vår Ideologi   •   Styrelsen

Bjäre Båstad Moderata förening 100 år 2018

Inte mycket är sig likt om vi går 100 år tillbaka i tiden till 1918 då de första pionjärerna bildade det vi idag kallar för Bjäre Båstad Moderaterna — BBM. Här fanns Torekovs municipalsamhälle, Båstad köpings municipalsamhälle samt Malens municipalsamhälle. Således hade dåtidens förutseende ”moderata” pionjärer helt andra förutsättningar att påverka och utveckla än dagens politiker i Båstad kommun.

Bjäre Båstad Moderata förening tillkom efter sammanslagningar av Förslövsholm, Karup, Västra Bjäre och Torekov vid den stora kommunsammanslagningen 1971. Befolkningen har sedan det blev Båstad kommun ökat från dryga 10.000 till knappa 15.000 invånare. Kommunfullmäktigeförsamlingen bestod då av 49 ledamöter och beslutades bli 41 från och med 1998. 

Våra ”moderata” pionjärer måste ha varit otroligt framsynta och inspirerade av att ta ansvar och bygga det som idag är Båstad kommun. Många partier har kommit och gått i kommunen genom åren. VPK, SPI, NYD, C-D samt KD. Några mer långlivade än andra, men så vitt jag vet finns det inget annat parti än moderaterna som deltagit och tagit ansvar för kommunen så länge. Centerpartiet var länge kommunens största parti. Dock har moderaterna varit det största partiet sedan 1982, om vi bortser från den parentes som inträffade vid omvalet 2015. En parentes som vi med all kraft nu vill rätta till i valet 2018! 

Moderaterna i Bjäre Båstad har genom ett århundrade visat att man inte vill stå still, utan att man vill vara en aktiv del i samhällets utveckling. Precis som våra pionjärer tog sig an dåtidens möjligheter och problem vill vi som idag är aktiva ta ansvar för att bygga ett modernt Bjäre Båstad. Det vill vi göra genom att ha en skola med legitimerade lärare som kan ge våra barn och ungdomar kunskap och en bas att stå på för resten av livet. Genom att alltid se till att näringslivet får bästa möjliga förutsättningar för nystartande och expansion. Genom att säkerställa att omvårdnaden för den som har behov fungerar optimalt. Genom att se till att säkerheten på gator och torg är på topp, i vår moderatledda kommun. Och genom att se till att kultur och möjlighet till fysisk aktivitet för alla våra invånare är ett obligat. För att nå allt detta behövs självklart en ekonomi i balans – vilket för oss inte bara är ett mål utan en självklarhet! När vi driver dessa frågor framåt så skapas arbetstillfällen och därmed trygghet och trivsel. Vilket i sin tur leder till att det skapas förutsättningar för en framgångsrik integrationspolitik. 

Denna lilla tillbakablick över de hundra åren som gått är en del av vår historia. Det viktiga och det roliga är att den inte slutar här. Nu börjar vi på de nästkommande hundra åren. Vi nya Moderater vill inte stå still – vi vill ta fortsatt ansvar för vår fina kommun! Bästa möjliga sätt för detta är att vinna valet i år 2018! 

Ulf Jiewertz

(Båstad den 9/9 2018 –  Och – vi vann valet!)
Tappade uppkopplingen