Vård & omsorg

Vi tror på personliga möten för trygghet och tillfrisknande

Moderaternas mål för Vård och Omsorg är en topp-10-placering

En generös och öppen syn på äldres behov och önskemål måste vara det allra viktigaste för att kunna planera en god Vård och Omsorg. Det vill vi Moderater säkerställa och vårt mål är att ge Båstads kommun en plats bland de tio bästa inom Vård och Omsorg. Vi vill öka livskvaliteten för äldre i kommunen på olika sätt. Genom mötesplatser, bra kommunikationer, hjälp när man behöver, känna sig trygg och delaktig, bo bra och bli lyssnad till. Helt enkelt behandlas värdigt och respektfullt. 

För att åstadkomma detta formulerar vi elva punkter som höjer kvaliteten för de äldre i vår kommun:

 1. Förenklad ansökan för hemvård

Den som är 75+ ska beviljas en eller flera insatser, utan biståndsbedömning, genom en förenklad ansökan inom hemvården. Det kan till exempel gälla hjälp med städning, tvätt och inköp 5 timmar/vecka.

 1. Vi vill gynna sociala- och fysiska aktiviteter.

God hälsa och livskvalitet får den som ges möjlighet till meningsfulla aktiviteter. Därför vill vi gynna såväl sociala – som fysiska aktiviteter genom aktiviteter på särskilda boenden och i möteslokaler i närheten där man bor.

 1. Fler möjligheter till anhörigstöd 

Avlastning ger värdefull vila och återhämtning för den som är vårdare till en anhörig. Anhörigcenters personal är också viktiga samtalspartners genom att de lyssnar, stödjer och informerar om kommunens olika verksamheter. Det kan bryta isolering och ge värdefulla sociala kontakter och gemenskap till en anhörig. Självklart ska fiberanslutning finnas på särskilda boenden.

 1. Måltiden står i centrum

Mat som doftar gott ökar aptiten. Det är en grundläggande glädjekälla som både bidrar till välbefinnande och livskvalitet. Därför vill vi Moderater erbjuda alla, med största behov, enklare matlagning hemma som personal kan tillaga på 30 minuter. Lunch och kvällsmål ska kunna beställas även för äldre med hemvård. Man ska kunna välja mellan två rätter vid varje måltid. 

 1. Viktigt att kunna välja boendeform

Olika boenden måste utformas för att äldre ska kunna välja den boendeform som passar bäst i rådande livssituation. Äldre vill vara med och påverka både bostad och yttre miljö. Man ska kunna bo kvar i sitt hem livet ut om man så önskar. 

 1. Garanterad plats på särskilt boende

För alla som är 85+ ska det finnas garanterad plats på Vård och Omsorgsboende, om så önskas. Vi ökar möjligheterna genom att politiken är framåtsyftande och gör det möjligt för utbyggnad av särskilda boenden.

 1. Flera privata alternativ

 Genom att tillämpa lagen om valfrihet, LOV, inom Vård och Omsorg i kommunen ges utrymme för mångfald och valfrihet att påverka den egna situationen. Valfrihet öppnar för konkurrensförutsättningar. 

 1. Gratis buss för 75+ inom kommunen

Kommunikationerna måste fungera annars väntar isolering för äldre som inte längre kan köra egen bil. Därför vill vi Moderater erbjuda gratis buss med Skånetrafiken från 75+ inom kommunen.

 1. Förstärkt akutsjukvård i kommunen

Sjukvård som kan ges i hemmet underlättar både för den äldre och för anhöriga. Moderaterna vill utveckla och förstärka resurserna för akutsjukvård i kommunen. Samarbete med räddningstjänstens FIP (Första Insats Person) och nära till ambulans tillsammans med hjärtstartare är viktiga delar i ett fungerande team.

 1. Nytt center för demenssjukdomar i Västra Bjäre

Moderaterna har tidigare drivit på för att öka kunskapen och organisationen kring vård av demenssjuka, så kallade kognitiva sjukdomar. Nu föreslår vi att ett nytt center för kognitiv sjukdom byggs och upprättas i Västra Bjäre.

 1. Ökad rekrytering av välutbildad personal

Välutbildad personal med intresse för att utveckla sitt arbete är en förutsättning för god vårdkvalitet. Vi vill därför rekrytera fler med utbildning och erfarenhet, med speciell inriktning mot kognitiva sjukdomar.

Vår politik

Tappade uppkopplingen