Vår ideologi

Vår idétradition bygger på att ta tillvara tidigare erfarenheter, anamma det nya och att arbeta för framtiden

Vår ideologi bygger på både konservativa och liberala idéer. Vår idétradition bygger på att ta tillvara tidigare erfarenheter, anamma det nya och att arbeta för framtiden.
Bjäre-Båstad Moderaterna är en ideell förening som verkar och förmedlar moderat politik i Båstad kommun.

Vi arrangerar olika former av möten och hälsar nya som gamla medlemmar välkomna till våra aktiviteter. Som medlem är Du varmt välkommen att vara med och påverka utvecklingen av den moderata politiken i Båstad.

Varmt välkommen som medlem i Bjäre-Båstad Moderaterna!