Vår föreningsstyrelse 2020

Bilden från vänster: Ninni Markow, Ann Elofson, Jonatan Kruuse, Lena Lindqvist Kello, Johan Wastensson, Johan Olsson Swanstein, Kerstin Gustafsson.
Saknas på bilden: Gösta Sandgren och Rustan Svensson.

Styrelsen

Ninni Markow – ordförande – web-, sociala medier- & informationsansvarig

Gösta Sandgren – vice ordförande & sekreterare

Lena Kello – kassör

Ann Elofson – medlemsansvarig

Rustan Svensson – utbildningsansvarig

Jonatan Kruuse – material- & MUF-ansvarig

Johan Wastensson

SJÄLVSKRIVNA LEDAMÖTER

Johan Olsson Swanstein – gruppledare

Kerstin Gustafsson – ordförande Moderata Kvinnor (MQ)

ADJUNGERAD LEDAMOT

Mona Källbäck – representant Moderata Seniorer

MUF – vakant

Tappade uppkopplingen