Styrelsen

2022

Styrelsen

Ordförande
Charlotte Wachtmeister

Bor: Torekov
Sysselsättning: Fil.kand i Psykologi, Master of Arts, förskolelärare
Politiska uppdrag: Ordförande Stiftelsen Skånska landskap, ersättare Regionfullmäktige, arbetsgruppen för Skåne M:s landsbygdsnätverk
Politiska mål för Båstad: Jag vill arbeta för att hela kommunen ska fortsätta att utvecklas, både i byarna och på landsbygden. Respekten för äganderätten är nödvändig för den långsiktiga utvecklingen av en levande landsbygd.
Kontakt: bjarebastad@moderaterna.se

Vice ordförande
Ninni Markow

Bor: Förslöv
Sysselsättning: Leg. Psykolog
Politiska uppdrag: Ersättare i Kommunstyrelsen, Ersättare Utbildnings-nämnden, Ersättare Båstad Kommunhus
Politiska mål för Båstad: Jag vill verka för en kommun med möjligheter, tillgänglig för alla; och för att vi, tillsammans genom vår politik, ska göra skillnad. Jag vill arbeta för allas frihet och valfrihet, för allas lika rättigheter och skyldigheter och för Bjäres fortsatta utveckling.
Kontakt: bjarebastad@moderaterna.se

Ledamot
Lena Lindqvist Kello (Kassör)

Sysselsättning: Egen företagare
Politiska uppdrag: Inga
Politiska mål för Båstad: Ett samhälle som engagerar och inkluderar, med stor valfrihet för företag och invånare att utvecklas på egna villkor.
Kontakt: lena.kello@gmail.com

Ledamot
Teresa Westerberg (Sekreterare)

Bor: Hemmeslöv
Sysselsättning: Chefssekreterare
Politiska uppdrag: Representant Moderatkvinnorna, Nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt.
Politiska mål för Båstad: För mig är det viktigt att alla känner sig trygga där de bor. Jag vill att det satsas mer pengar på polisens arbete så att de kan arbeta mer proaktivt. Jag vill också att man som förälder fortsatt ska ha möjlighet att själv välja skola för sina barn utifrån barnens behov.
Kontakt: teresa19@hotmail.com

Ledamot
Lennart Nilsson

Bor: Stora Hult
Sysselsättning: Advokat
Politiska uppdrag: Inga
Politiska mål för Båstad: Jag vill arbeta för Båstad ska ha ett bra näringslivsklimat som möjliggör en god välfärd, att värna en bra miljö, att stötta föreningslivet inom kultur och fritid och att se till att varje skattekrona gör nytta.

Ledamot
Cathrine Eriksson

Bor: Båstad
Sysselsättning: F.d. socialchef och VD i kommunalt bolag
Politiska uppdrag: Ledamot Socialnämnden
Politiska mål för Båstad: Jag vill bidra till en trygg och sund miljö att leva, verka och bo i. För mig är det särskilt viktigt att barnens skolgång är hälsobefrämjande och av hög kvalitet, att företagande underlättas, att Bjäres unika natur värnas och vårdas samt att många deltar i kommunens gemenskap och fortsatta utveckling.
Kontakt: cathrine.eriksson@live.se

Ledamot
Ulf Bejrum

Bor: Båstad
Sysselsättning: F.d. Polis
Politiska uppdrag: Representant Moderata Seniorer
Politiska mål för Båstad: Jag vill verka för lag och ordning och ökad respekt för rätt och fel. Vill verka för låga skatter som gör det lönsamt att arbeta och spara. Verka för fri företagsamhet, tillväxt och valfrihet i välfärden. Vill oxå verka för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Självskriven ledamot (med rösträtt)
Johan Olsson Swanstein

Bor: Båstad
Sysselsättning: Kommunalråd

Självskriven ledamot
Alfred Thronée (MUF)

Bor: Västra Karup
Sysselsättning: Studerande
Politiska uppdrag: Inga

Tappade uppkopplingen