Vår föreningsstyrelse 2019

Styrelsen

Ninni Markow – ordförande*

Ulf Jiewertz – vice ordförande

Gösta Sandgren – sekreterare

Lena Kello – kassör

Ann Elofson – medlemsansvarig

Johan Wastensson – sociala medier-ansvarig

Jonatan Kruuse – utbildningsansvarig

Nicole Hagström

Anette Åkesson (adjungerad)

Självskrivna ledamöter

Johan Olsson Swanstein – gruppledare

Gunilla Linghoff – MQ

* även ansvarig för webb och information

Tappade uppkopplingen