Styrelsen

Gösta Sandgren – ordförande 

Ninni Markow – vice ordförande

Lena Kello – kassör

Teresa Westerberg – sekreterare

Charlotte Wachtmeister – 

Irene Wikström – Moderata Kvinnor-ansvarig

SJÄLVSKRIVNA LEDAMÖTER

Johan Olsson Swanstein – gruppledare

Alfred Thronée – MUF-representant

ADJUNGERADE LEDAMÖTER

Magnus Sjeldrup – utbildningsansvarig

Tappade uppkopplingen