Vår föreningsstyrelse 2020

  Bilden från vänster: Ninni Markow, Ann Elofson, Jonatan Kruuse, Lena Lindqvist Kello, Johan Wastensson, Johan Olsson Swanstein, Kerstin Gustafsson.
  Saknas på bilden: Gösta Sandgren och Rustan Svensson.

  Styrelsen

  Ninni Markow – ordförande – web- & infoansvarig

  Gösta Sandgren – vice ordförande & sekreterare

  Lena Kello – kassör

  Ann Elofson – sociala medier-ansvarig

  Johan Wastensson – medlemsansvarig

  Jonatan Kruuse – material- & MUF-ansvarig

  Rustan Svensson – utbildningsansvarig

  Självskrivna ledamöter

  Johan Olsson Swanstein – gruppledare

  Kerstin Gustafsson – ordförande Moderata Kvinnor (MQ)

  MUF – vakant

  Tappade uppkopplingen