Vi tror på utveckling

För att även kommande generationer ska kunna leva gott på Bjäre måste vi planera för framtiden.

•   Ekonomi   •   Integration   •   Kultur   •

     

Vi tror på utveckling. För att även kommande generationer ska kunna leva gott på Bjäre måste vi planera för framtiden. Vi Moderater vill ta vara på Bjäres alla möjligheter.

Det handlar om att ta steg för steg och hela tiden förbättra vardagslivet för oss som bor här. Det går inte att möta framtiden stillastående. Ska Båstads kommun vara fantastiskt under åren som kommer behövs ett politiskt ledarskap som vill satsa för framtiden. Vi både vill och vågar. 

Vi behöver modernisera och förbättra våra skolor, utveckla vårt företagsklimat och satsa på en god äldreomsorg. Vi är övertygade om att det behövs för att kunna ta tillvara den familjära stämningen, tryggheten och närheten till naturen och det rika kultur- och förenings- liv som finns här. 

Det börjar alltid med ordning och reda i ekonomin, men det slutar inte där. För oss är det en självklarhet – inte målet. Vårt mål är att Båstads kommun under åren som kommer ska bli Sveriges bästa kommun att leva och bo i; för ung som äldre, för nyinflyttad som Bjärebo i generationer. För att nå dit måste skolan förbättras och tryggheten tas på allvar. 

Vi vet att jobb, företagande och bostäder inte kommer av sig självt! Vår kommun mår bra av att växa och utvecklas. Det är så vi får resurser till allt vi vill göra de kommande åren. 

Johan O. Swanstein

Tappade uppkopplingen