↓ Vårt valprogram 2022 - 2026

Fortsatt ansvar för Båstad och Bjäre

Vid förra valet fick vi förtroendet att leda vår kommun. Det har vi tagit på största allvar och jobbat målmedvetet framåt för kommunens bästa. Vi tror på utveckling. För att även kommande generationer ska kunna leva gott på Bjäre måste vi planera för framtiden. Vi Moderater vill ta vara på Bjäres alla möjligheter genom att fortsätta arbetet med att både utveckla och vårda.

För oss handlar det om att ta steg för steg och hela tiden arbeta för att underlätta vardagslivet för oss som bor här. på Bjäre. Det går inte att möta framtiden stillastående. Ska Båstads kommun vara fantastisk även under åren som kommer, så behövs ett politiskt ledarskap som vill satsa för framtiden. Det har vi visat att vi både vill, kan och vågar och önskar nu ditt förtroende för att kunna fortsätta detta arbete.

Vi har bl.a. moderniserat och höjt kvaliteten i våra förskolor och skolor, fortsatt utveckla för ett gott företagsklimat och ökat satsningen på en god äldreomsorg. Vi är idag den tryggaste kommunen i vårt närområde. Vi är övertygade om att de prioriteringar vi valt att göra, och vill fortsätta göra, är nödvändiga för att också stärka och vårda den familjära atmosfären på Bjäre, tryggheten, vår fantastiska natur och det rika kultur- och föreningsliv som finns här.

Det börjar alltid med ordning och reda i ekonomin, men det slutar inte där. För oss är det en självklarhet — inte målet. Vårt mål är högt uppsatt — Båstads kommun ska under åren som kommer bli Sveriges bästa kommun att leva och bo i; för ung som äldre, för nyinflyttad och för dig som är Bjärebo sen generationer. För att nå dit ska vi fortsätta på den inslagna vägen — fortsätta utveckla och satsa på våra kärnverksamheter och arbeta för att tryggheten tas på allvar.

Vi vet att jobb, företagande och bostäder inte skapas av sig självt! Vår kommun mår bra av att växa och utvecklas. Det är så vi får resurser till allt vi vill göra för dig och för alla Bjärebor de kommande åren.

Johan Olsson Swanstein