Ekonomi

God ordning i ekonomin ger bästa framtidsutsikterna

Moderaternas utgångspunkt är att alla — medborgare, företagare och löntagare, i grunden äger sin ekonomi. Det är medborgarna som avsätter resurser till det gemensamma. De utgifterna och de offentliga uppdragen måste därför utövas med respekt för detta.

Moderaterna arbetar för en god ekonomisk hushållning och för ett hållbart samhällssystem. Vi vill att skattebetalarnas pengar ska förvaltas med varsamhet och klokskap och att alla ska få valuta för de gemensamma skattepengarna. Ordning och reda i kommunens ekonomi ser vi som en förutsättning för att vi ska klara utmaningarna framåt. Samtidigt som det är grunden för att vi ska kunna trygga välfärd och infrastruktur.

Moderaterna har fokus på framtiden och på helheten. Vi väger alltid allmänintresse mot särintresse för att kunna skapa långsiktighet i vårt beslutsfattande. Vi vill arbeta för att vår kommun hela tiden ska utvecklas för att ligga i framkant och effektivisera all verksamhet med förbättring som ledstjärna. Men vi Moderater tror inte på att skattehöjningar är långsiktigt fungerande lösningar utan vill verka för en låg skattesats för att ge Bjäreborna en större frihet att själva ta ansvar för sina liv.

Rent principiellt ser vi det som väsentligt att integrera kommunen och det som brukar kallas civilsamhället. Väldigt mycket av välfärdsuppdragen förutsätter ett omfattande ideellt arbete från enskilda eller olika föreningar. Att på olika sätt stödja ideella krafter och att öppna för samarbeten är därför för oss en självklarhet eftersom effekten vanligen blir hög även med begränsade ekonomiska insatser.

Vi Moderater Bjäre-Båstad vill

  • Verka för en sund och balanserad ekonomi
  • Arbeta för en fortsatt låg skattesats och att skatten ska sänkas då det är långsiktigt hållbart och inte äventyrar stabiliteten i ekonomin
  • Satsa på arbetslinjen – alla som kan ska arbeta
  • Våra kärnverksamheter prioriteras och kommunens förvaltning effektiviseras
  • Fortsätta utveckla digitaliseringen i våra verksamheter för att ytterligare höja både kvalitet och effektivitet