Ekonomi

God ordning i ekonomin ger bästa framtidsutsikterna

En förutsättning för en bra framtid i kommunen är att vi har ordning på vår ekonomi. En förnuftig skötsel av kommunen säkerställer att vi nyttjar skattekronorna bäst. 

Hur Moderaterna vill göra ser vi i följande fem punkter:

  1. En god ordning i ekonomin gör Båstads kommun till en attraktiv kommun att bo och leva i. Därför vill vi arbeta för att skapa bostäder som efterfrågas, att ge goda förutsättningar för företag att växa och anställa samt att erbjuda skolor som garanterar att barnen får rätt kunskaper för framtiden.
  2. Förbättra skötseln av våra fastigheter. Det redan investerade kapitalet ska förvaltas väl.
  3. Säkra att kommunen ligger i framkant inom digitaliseringen av våra verksamheter så att vi förbättrar både kvaliteten och effektiviteten.
  4. Återinföra möjligheten för äldre att välja tjänster och boendeform efter livssituationen. Var och en ska själv kunna välja vem som kommer till ens hem för att hjälpa till med vård och omsorg, men också kunna välja bort vem som inte ska det.  
  5. Investera klokt för nuvarande behov och samtidigt se till konsekvenserna och lägga en bra grund för framtida generationer.

Vår politik

Tappade uppkopplingen