Socialt ansvar

Vi vill medverka till att alla ges möjlighet att ta ansvar för sina egna liv.

Moderaterna är ett parti som tror på individens förmåga att själv ta ansvar för sitt liv samtidigt som vi också vill ta ett långtgående socialt ansvar för dem som, av olika skäl, behöver särskilda stödåtgärder.

Alla Bjärebor, ung som gammal, ska kunna känna sig trygg med att, om behov uppstår, erhålla sociala stödåtgärder. Vi ser det som kommunens grundläggande ansvar att bedriva en säker och tillgänglig socialtjänst. Vi moderater vill att socialtjänstens stöd ska medverka till att invånare, så långt som möjligt, själva ska kunna ta ansvar för sina liv.

Vi eftersträvar tidiga åtgärder i hemmet eftersom de har visat sig skapa bästa förutsättningar för ett lyckat resultat. När det gäller ungas behov är också ett nära samarbete med skola och föreningsliv viktigt. För att uppnå bäst kvalitet och rättssäkerhet krävs ordning och reda i arbetet. Och avgörande för att de som är i behov av stöd ska ges rätt insats krävs trygga och kompetenta medarbetare med vägledande chefer. Insatsens mål skall alltid vara att skapa möjlighet för var och en att själv åter kunna stå på egna ben.

Funktionsvariation ska inte hindra möjligheterna för den som kan och vill jobba att bidra utifrån sin förmåga. När man inte kan eller har möjlighet att delta i arbetslivet ser vi moderater att en meningsfull daglig sysselsättning utformad utifrån egna önskemål och förutsättningar ska vara prioriterad. Vi moderater vill arbeta för att personer med funktionsvariationer i så stor utsträckning som möjligt ska kunna leva friare och mer självständiga liv. Detta kräver ett stabilt och långsiktigt ansvarstagande från samhällets sida.

Vi Moderater Bjäre-Båstad vill

  • Socialtjänsten skall vara säker och tillgänglig för alla
  • Socialtjänstens stöd skall medverka till att alla ges möjlighet att ta ansvar för sina egna liv.
  • Personer med funktionsvariation skall kunna leva friare och mer självständiga liv.
  • Socialtjänsten ska ha ett bära samarbete med skola, föreningsliv och polis och stå för tidiga och preventiva insatser.
Tappade uppkopplingen