Integration

Fokus på jobb och språk gynnar integrationen

För Bjäre Båstads Moderater är nyckeln till en lyckad integration att nyanlända snabbt lär sig svenska och får arbete för att de snabbt ska komma in i samhället. Detta i kombination med att krav ställs på eget ansvar att närvara på språkundervisning (SFI) och att delta i de aktiviteter som kommunen arrangerar. På så sätt tar vi bäst tillvara ny kompetens och får människor att känna sig behövda.

För en lyckad integration i Båstads kommun fokuserar Moderaterna på åtta områden:

  1. Fullt fokus på språk och arbete
  2. Krav på Komvux att de ställer höga krav på kunskaper, närvaro, resultat och deltagande i SFI-undervisningen (svenska för invandrare).
  3. Utveckla vuxenutbildningen i samarbete med näringslivet t.ex. praktikplatser varvat med studier, för att fokusera på att nyanlända snabbt kan komma i arbete.
  4. Öka satsningen på samhällsorienterande undervisning för de nyanlända.
  5. Ge de nyanlända en bra introduktion till vårt land och vår kommun. Genom att t.ex. stödja ideella krafter kan de nyanlända ges möjlighet att skapa nya kontakter med personer som bor här.
  6. Var och en av de nyanlända ska själva aktivt arbeta för att hitta en egen bostad under etableringstiden.
  7. Sätta in insatser riktade till kvinnor med information om deras rättigheter och möjligheter i det svenska samhället.
  8. Samtliga nyanlända bör ges en individuell utvecklingsplan där målet är att de ska vara självförsörjande, inte bidragsberoende efter tre år i landet.

Vår politik

Tappade uppkopplingen